Finlands Lucia

Vem är Finlands Lucia 2016?

Luciainsamligen 2016 börjar 30.10.2016.

Mer info om Luciakampanjen finns på www.folkhalsan.fi/lucia